ชื่อ - นามสกุล :นางสาวจิรัชญา อินต๊ะวงค์
ตำแหน่ง :นักแนะแนวอาชีพ
หน้าที่หลัก :ศูนย์ตรีเทพเพื่อการจ้างงานครบวงจร งานแนะแนวอาชีพ
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :