ชื่อ - นามสกุล :นางวิภารัตน์ ภักดี
ตำแหน่ง :นักวิชาการแรงงานชำนาญการ
หน้าที่หลัก :ด่านตรวจคนหางาน
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :