ชื่อ - นามสกุล :นางสมบูรณ์ แก้วลังกา
ตำแหน่ง :นักวิชาการแรงงานชำนาญการ
หน้าที่หลัก :ด่านตรวจคนหางานเชียงใหม่ ตรวจสอบคนหางานที่เดินทางไปทำงานต่างประเทศ
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :