[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
ค้นหา   
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
MainLink

เมนูหลัก
Facebook

  
รายการ Gallery หน้าหลัก    
อบรมทักษะภาษาอังกฤษ ให้นักศึกษา ม.ราชภัฏเชียงใหม่ รุ่นที่ 5 ( 16/มี.ค./2558 )
    

สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ จัดอบรมทักษะภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในโครงการอบรมพัฒนาคุณภาพแรงงานเชียงใหม่รองรับอาเซียน ให้กับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ รุ่นที่ 5 ระหว่างวันที่ 9 – 11 และ 15 - 16 มีนาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

อบรมทักษะภาษาอังกฤษ นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ รุ่นที่ 3 - 4 ( 16/มี.ค./2558 )
    

สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ จัดอบรมทักษะภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในโครงการอบรมพัฒนาคุณภาพแรงงาน เชียงใหม่รองรับอาเซียน ให้กับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ รุ่นที่ 3 - 4 ระหว่างวันที่ 2 - 7 มีนาคม 2558 ณ สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อบรมทักษะภาษาอังกฤษ ให้นักศึกษา ม. ราชภัฏเชียงใหม่ รุ่นที่ 1 - 2 ( 16/มี.ค./2558 )
    

สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ จัดอบรมทักษะภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในโครงการอบรมพัฒนาคุณภาพแรงงาน เชียงใหม่รองรับอาเซียน ให้กับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ รุ่นที่ 1 - 2 ระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์ – 4 มีนาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

บรรยาย สมัครงานอย่างไรให้ได้งานฯ ณ มหาวิทยาลัยพายัพ ( 12/มี.ค./2558 )
    

วันพฤหัสบดี ที่ 12 มีนาคม 2558 นางสาวสุภา ศักดาทิวากร นักวิชาการแรงงานชำนาญการ สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง "สมัครงานอย่างไรให้ได้งาน" และ "การสร้างและพัฒนาบุคลิกภาพ" ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ประกอบด้วย คณะนิติศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยพระคริสตธรรมแมคกิลวารี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะนิเทศศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ วิทยาลัยดุริยศิลป์ วิทยาลัยนานาชาติ คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค คณะเภสัชศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 200 คน ณ ห้องประชุม ร.ต.ท.แก้ว เนตตโยธิน มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว อ.เมือง จ.เชียงใหม่

งานกระทรวงแรงงานพบประชาชนจังหวัดเชียงใหม่ 2558 ( 12/มี.ค./2558 )
    

วันที่ 8 มี.ค 2558 พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นายนคร  ศิลปอาชา ปลัดกระทรวงแรงงาน และนายนายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกันเปิดงานกระทรวงแรงงานพบประชาชน ปี 2558 “จาวเหนือม่วนใจ๋ คนไทยมีงานทำ” ร่วมกับงานผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พบประชาชน ระหว่างวันที่ 8–9 มีนาคม 2558 เวลา 08.30–20.00 น. ณ ศูนย์ประชุมสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จ.เชียงใหม่ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดใกล้เคียง พร้อมทั้งหน่วยงานภาคเอกชนหลายแห่งมาร่วมงานอย่างคับคั่ง
  โดยกิจกรรมภายในงาน นายประพันธ์  วิศิษฏจินดา จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ นำกิจกรรมทดสอบความพร้อมทางอาชีพมาให้บริการแก่นักเรียน นักศึกษา คนหางาน และประชาชนทั่วไป, กิจกรรมนัดพบแรงงาน โดยเชิญนายจ้าง/สถานประกอบการกว่า 200 แห่ง ตำแหน่งงานว่างกว่า 10,000 อัตรา มารับสมัครงาน, นิทรรศการจากสถานศึกษาและภาคเอกชนในโครงการ 3 ม. นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมต่างๆ ของส่วนราชการกระทรวงแรงงาน ได้แก่ คลินิกแรงงานเคลื่อนที่ สาธิตอาชีพอิสระ ฝึกอาชีพแก่คนพิการและเคาน์เตอร์บริการให้คำปรึกษาด้านแรงงาน ในส่วนงานผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พบประชาชน ยังมีการนำบริการจากส่วนราชการจังหวัดเชียงใหม่มาให้บริการในงานมากมาย เช่น การลงนามถวายพระพรออนไลน์ บริการตรวจสุขภาพ ทำบัตรประชาชน เปลี่ยนใบอนุญาตขับขี่แบบใหม่ หน่วยบริการกาชาด การแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP การจัดโครงการธงฟ้าราคาประหยัด นิทรรศการศูนย์ปฏิบัติการแรงงานสัมพันธ์ภาคเหนือ และยังมีการแสดงผลงานของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา และภาคเอกชนกว่า 100 แห่ง และกิจกรรมบันเทิงมากมาย

เข้าพบกลุ่มผู้ที่สนใจรับงานไปทำที่บ้าน เขตพื้นที่ อ.แม่ออน ( 5/มี.ค./2558 )
    

เมื่อวันอังคาร ที่ 3 มีนาคม 2558 นางสาวสุภา ศักดาทิวากร นักวิชาการแรงงานชำนาญการ สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ และนางสาวมาลีวรรณ เลาะวิถี ซึ่งมีงานให้รับไปทำที่บ้าน ไปพบผู้ที่สนใจจะรับงานไปทำที่บ้านในเขตพื้นที่ อ.แม่ออน โดยมีนางประนอม สิงขร อาสาสมัครแรงงาน อ.แม่ออน เป็นผู้ประสานงาน

ร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตจังหวัดเชียงใหม่ ( 5/มี.ค./2558 )
    

เมื่อวันอังคารที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 นายประพันธ์ วิศิษฏจินดา จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ ได้เข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตจังหวัดเชียงใหม่ ณ บริเวณลานหน้าห้องศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในพิธีเปิด และในพิธีดังกล่าว มีการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กับส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงใหม่อีกด้วย

การประชุมพิจารณาคัดเลือกสตรีดีเด่นจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2558 ( 5/มี.ค./2558 )
    

เมื่อวันศุกร์ ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 นางสาวสุภา ศักดาทิวากร นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เป็นผู้แทนจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมพิจารณาคัดเลือกสตรีทำงานดีเด่นจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2558 สาขาต่าง ๆ ณ ห้องประชุมสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 2 อาคารอำนวยการกลาง ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ร่วมงาน “วันวิชาการ” โรงเรียนสันกำแพง ( 27/ก.พ./2558 )
    

เจ้าหน้าที่งานส่งเสริมการมีงานทำ สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมจัดบูธนิทรรศการ โลกการศึกษาและอาชีพ และการทดสอบความพร้อมทางอาชีพ เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 ณ โรงเรียนสันกำแพง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่

โครงการแนะแนวอาชีพในสถานศึกษา โรงเรียนฮอดพิทยาคม ( 27/ก.พ./2558 )
    

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 คณะเจ้าหน้าที่งานส่งเสริมการมีงานทำ สนง.จัดหางาน จ.เชียงใหม่ บูรณาการร่วมกับโรงเรียนฮอดพิทยาคม จัดอบรมโครงการแนะแนวอาชีพในสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2558 ณ หอประชุมโรงเรียนฮอดพิทยาคม ต.หางดง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่

กำลังแสดงหน้าที่ <- 7/12 -> [จำนวน 112 อัลบัม]
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>