[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
ค้นหา   
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
MainLink

เมนูหลัก
Facebook

  
รายการ Gallery หน้าหลัก    
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เยี่ยมชมสำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ ( 9/ต.ค./2558 )
    

วันพุธ ที่ 7 ตุลาคม 2558 นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เยี่ยมชมสำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายประพันธ์ วิศิษฏจินดา จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ

ร่วมสัมมนาทางวิชาการ หัวข้อ "การขับเคลื่อนนโยบายประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจังหวัดเชียงใหม่กับการจัดการวางแผนการศึกษาในอนาคต" ( 18/ส.ค./2558 )
    

เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2558 นางสาวสุภา ศักดาทิวากร นักวิชาการแรงงานชำนาญการ จากสำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนายไพโรจน์ กุลละวานิชย์ พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ และ นายวิสูตร บัวชุม ผู้อำนวยการการ ททท. สำนักงานเชียงใหม่ ได้รับเชิญร่วมเสวนาในงานสัมมนาทางวิชาการกับคณาจารย์ในจังหวัดเชียงใหม่ หัวข้อ "การขับเคลื่อนนโยบายประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจังหวัดเชียงใหม่กับการจัดการวางแผนการศึกษาในอนาคต" โดยมี ดร.อวยชัย ศรีตระกูล รองผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 1 เป็นผู้ดำเนินการเสวนา ณ ห้องรอยัลออคิดบอลรูม โรงแรมเชียงใหม่ออคิด

โครงการฝึกอบรม "เพิ่มโอกาสการมีงานทำให้แก่คนหางาน" ( 6/ส.ค./2558 )
    

วันที่ 6 สิงหาคม 2558 สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ โครงการศูนย์ตรีเทพเพื่อการจ้างงานครบวงจร จัดโครงการฝึกอบรม "เพิ่มโอกาสการมีงานทำให้แก่คนหางาน" ณ ห้องประชุมสำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

วิทยากรบรรยาย เรื่องการประเมินความถนัดทางอาชีพ ณ สพป.ชม เขต 4 ( 28/ก.ค./2558 )
    

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2558 นางสาวสุภา ศักดาทิวากร นักวิชาการแรงงานชำนาญการ และคณะเจ้าหน้าที่งานส่งเสริมการมีงานทำ สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่องการประเมินความถนัดทางอาชีพ ให้กับข้าราชการครูที่ปฏิบัติหน้าที่แนะแนวประจำสถานศึกษา ณ ห้องประชุมสันป่าตอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

โครงการส่งเสริมการมีงานทำผู้สูงอายุ ประจำปี 2558 ( 28/ก.ค./2558 )
    

เมื่อวันที่ 22-23 กรกฎาคม 2558 คณะเจ้าหน้าที่งานแนะแนว สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินการ โครงการส่งเสริมการมีงานทำผู้สูงอายุ ประจำปี 2558 ณ บ้านเลขที่ 20/1 หมู่ที่ 4 (บ้านต้นงู้น) ตำบลสบเปิง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผู้สูงอายุเข้าร่วมโครงการดังกล่าว จำนวน 12 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้ผู้สูงอายุ มีอาชีพ มีรายได้ สำหรับเลี้ยงดูตนเอง ได้รวมกลุ่มกันเพื่อพัฒนาความรู้ทักษะด้านอาชีพเป็นการเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ ทั้งยังเป็นการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลเพื่อพัฒนาคนและสังคม ให้มีคุณภาพ ต่อไป

ร่วมพิธีเปิดอาคาร "ท่อน้ำไทย ปันรัก" และนิทรรศการสร้างโอกาส สร้างอนาคตให้กับเด็กและเยาวชน ( 28/ก.ค./2558 )
    

เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2558 นางสาวสุภา ศักดาทิวากร นักวิชาการแรงงานชำนาญการ ผู้แทนจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่งานส่งเสริมการมีงานทำ สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมพิธีเปิดอาคาร "ท่อน้ำไทย ปันรัก" และนิทรรศการสร้างโอกาส สร้างอนาคตให้กับเด็กและเยาวชน โดยมีพลโทอภิชัย หงษ์ทอง เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี และสำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ได้ร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับการแนะแนวอาชีพ การทดสอบความพร้อมทางอาชีพ และตำแหน่งงาน ให้กับเยาวชน ณ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 7 จังหวัดเชียงใหม่ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

โครงการแนะแนวอาชีพในสถานศึกษา ณ โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม ( 13/ก.ค./2558 )
    

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2558 คณะเจ้าหน้าที่งานแนะแนว สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินการโครงการแนะแนวอาชีพในสถานศึกษา ณ โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนักเรียนให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว จำนวน 446 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียน ได้รับการแนะแนวอาชีพที่ถูกต้องสำหรับใช้เป็นแนวทางในการเลือกศึกษาต่อหรือเลือกประกอบอาชีพได้อย่างเหมาะสมกับตนเองและสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน ต่อไป

โครงการแนะแนวอาชีพในสถานศึกษา ณ โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม ( 26/มิ.ย./2558 )
    

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2558 คณะเจ้าหน้าที่งานแนะแนว สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินการโครงการแนะแนวอาชีพในสถานศึกษา ณ โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนักเรียนให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว จำนวน 457 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียน ได้รับการแนะแนวอาชีพที่ถูกต้องสำหรับใช้เป็นแนวทางในการเลือกศึกษาต่อหรือเลือกประกอบอาชีพได้อย่างเหมาะสมกับตนเองและสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน ต่อไป

พิธีเปิดศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย (Smart Job Center) จ.เชียงใหม่ ( 25/มิ.ย./2558 )
    

สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ จัดงานพิธีเปิดศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย (Smart Job Center) จังหวัดเชียงใหม่ และงานนัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพ ในวันที่ 19 - 20 มิถุนายน 2558 ณ ห้องเชียงใหม่ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่แอร์พอร์ต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีพลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงานฯ นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้กล่าวต้อนรับ และนายประพันธ์ วิศิษฏจินดา จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้กล่าวรายงาน และมีอธิบดีกรมการจัดหางาน ผู้บริหารกรมการจัดหางาน จัดหางาน 17 จังหวัดภาคเหนือ หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดเชียงใหม่ องค์กรภาครัฐ และเอกชน ๆ ต่าง ๆ ซึ่งกิจกรรมภายในงาน เช่น กิจกรรมนัดพบแรงงาน, โครงการ 3ม. (มีงาน มีเงิน มีวุฒิการศึกษาเพิ่ม), กิจกรรมจัดหางานพิเศษให้นักเรียน นักศึกษา ทหารปลดประจำการและผู้พิการ, การสาธิตอาชีพอิสระ เช่น การทำเครื่องประดับจากหินนำโชค LUCKY STONE การผสมเครื่องดื่ม (บาร์เทนเดอร์) มะพร้าวทานทั้งลูก ส้มตำลีลา ลาบพื้นเมือง คัพเค้กช็อกโกแลต การอบรมอาชีพอิสระ "การประกอบธุรกิจออนไลน์", เกมส์ตอบปัญหาอาชีพและชิงรางวัล กิจกรรมและนิทรรศการจากหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ และจากหน่วยงานต่าง ๆ อีกมากมาย

การออกตรวจเยี่ยมสถานประกอบการ ระหว่างวันที่ 20 - 21 พ.ค. 2558 ( 8/มิ.ย./2558 )
    

คณะเจ้าหน้าที่ศูนย์ตรีเทพเพื่อการจ้างงานครบวงจร สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ ออกตรวจเยี่ยมสถานประกอบการในจังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 20 - 21 พฤษภาคม  2558

กำลังแสดงหน้าที่ <- 5/12 -> [จำนวน 112 อัลบัม]
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>