[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
ค้นหา   
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
MainLink

เมนูหลัก
Facebook

  
รายการ Gallery หน้าหลัก    
ร่วมพิธีเปิดงานปฏฺิรูปการศึกษาเชียงใหม่ ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ ( 7/ม.ค./2559 )
    

วันนี้ (7 มกราคม 2559) เวลา 09.00 น. สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะคณะกรรมการ การปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ คณะเจ้าหน้าที่สำนักงานจัดหางานฯ ได้เข้าร่วมพิธีเปิด “งานปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ : เปิดแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่” ณ ห้องราชพฤกษ์ 1 ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จ.เชียงใหม่ โดยมี พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด นายมงคล สุกใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้กล่าวต้อนรับ และนายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้กล่าวรายงาน ในพิธีเปิด

ร่วมอวยพรปีใหม่ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และท่านรองฯ ( 4/ม.ค./2559 )
    

วันที่ 29 ธันวาคม 2558 นางเยาวภา พิบูลย์ผล จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการกระทรวงแรงงาน ในจังหวัดเชียงใหม่ และข้าราชการเจ้าหน้าที่ ร่วมอวยพรปีใหม่ 2559 แด่นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายมงคล สุกใส และนายกฤษณ์ ธนาวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ณ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

โครงการแนะแนวอาชีพให้นักศึกษาในสถานศึกษา ณ โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย ( 4/ม.ค./2559 )
    

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2558 สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ โดยกลุ่มงานส่งเสริมการมีงานทำ จัดกิจกรรม "โครงการแนะแนวอาชีพให้แก่นักเรียน นักศึกษาในสถานศึกษา ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2559" ณ โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจากนางเยาวภา พิบูลย์ผล จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวเปิดงาน และนายอุทัย ขัติวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย กล่าวต้อนรับ กิจกรรมภายในงาน ได้แก่ การจัดเสวนาในหัวข้อ “เปิดโลกอาชีพยุคการเคลื่อนย้ายแรงงานอย่างเสรีในกลุ่มประชาคมอาเซียน”, การแข่งขันตอบปัญหาด้านอาชีพ, การทดสอบความพร้อมทางอาชีพ, การจัดนิทรรศการทางด้านอาชีพ, การบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับโครงการ 3ม. และการแนะนำภารกิจสำนักงานฯ มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 568 คน

ร่วมจัดกิจกรรมในงาน "อำเภอยิ้มเคลื่อนที่" ณ วัดป่าห้า ( 4/ม.ค./2559 )
    

วันที่ 25 ธันวาคม 2558 สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ โดย...ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย จังหวัดเชียงใหม่ ได้ร่วมจัดกิจกรรมในงาน "อำเภอยิ้มเคลื่อนที่" ณ วัดป่าห้า ต.ออนใต้ อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่

ร่วมบริจาคสิ่งของเพื่อสนับสนุนกิจกรรมของเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ ( 4/ม.ค./2559 )
    

วันที่ 25 ธ.ค. 2558 สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ นำโดยนางเยาวภา พิบูลย์ผล จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ และคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมบริจาคสิ่งของเพื่อสนับสนุนกิจกรรมของเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ งาน "วันรวมน้ำใจช่วยกาชาด" ประจำปี 2559 ณ เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่

ร่วมจัดกิจกรรม "งานโครงการรณรงค์พัฒนาเด็ก เสริมสร้างสุขภาพและกำลังใจผู้พิการ ประจำปี พ.ศ.2558" ( 4/ม.ค./2559 )
    

วันที่ 23 ธันวาคม 2558 สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ โดย...ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย จังหวัดเชียงใหม่ ได้ร่วมจัดกิจกรรม "งานโครงการรณรงค์พัฒนาเด็ก เสริมสร้างสุขภาพและกำลังใจผู้พิการ ประจำปี พ.ศ.2558" ณ สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

ร่วมบรรยายและเสวนา "โครงการอบรมให้ความรู้หญิงไทยเพื่อป้องกันภัยในต่างประเทศ" ( 24/ธ.ค./2558 )
    

วันที่ 23 ธันวาคม 2558 นางรุ่งทิวา จันทร์ศรี นักวิชาการแรงงานชำนาญการ สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อเรื่อง "การไปทำงานต่างประเทศอย่างถูกต้องตามกฏหมาย" และร่วมเวทีเสวนา "อันตรายของหญิงไทยในการไปทำงานต่างประเทศ" โครงการอบรมให้ความรู้หญิงไทยเพื่อป้องกันภัยในต่างประเทศ ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่ จัดโดย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่

การประชุมหารือถึงปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดระเบียบแรงงานบริเวณถนนอัษฎาธร ( 24/ธ.ค./2558 )
    

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2558 คณะทำงานชุดควบคุมพื้นที่จัดระเบียบแรงงานบริเวณถนนอัษฎาธร โดยนายมงคล สุกใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประธานคณะทำงาน นางเยาวภา พิบูลย์ผล จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ คณะทำงานและเลขานุการ พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ประชุมหารือถึงปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานระหว่างวันที่ 15 - 22 ธ.ค. 58 เพื่อหามาตรการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน ณ ห้องประชุมสำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่

ร่วมเวทีเสวนาและแถลงข่าวเนื่องในวันแรงงานข้ามชาติ ( 24/ธ.ค./2558 )
    

วันที่ 18 ธันวาคม 2558 มูลนิธิเพื่อสุขภาพและการเรียนรู้ของแรงงานกลุ่มชาติพันธุ์ (map) ประสานเชิญวิทยากรร่วมเวทีเสวนาและแถลงข่าวเนื่องในวันแรงงานข้ามชาติ โดยมีแรงงานข้ามชาติจากหลายกลุ่ม และมีท่านทูตแรงงานจากเมียนมาร์ ประจำจังหวัดเชียงใหม่ ผู้แทนจากสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ และผู้แทนจากสำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมเวทีเสวนา ณ โรงแรมฮอลิเดย์ การ์เดน เชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

จัดประชุม การจัดระบบแรงงานต่างด้าวสัญชาติเวียดนาม ( 17/ธ.ค./2558 )
    

วันที่ 17 ธันวาคม 2558 สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมชี้แจงทำความเข้าใจให้แก่ตัวแทนบริษัท ห้างร้าน นายจ้าง/ สถานประกอบการ ที่จ้างแรงงานต่างด้าว ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2558 และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 เห็นชอบให้มีการจัดระบบแรงงานต่างด้าวสัญชาติเวียดนาม โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 402 คน และมีวิทยากรบรรยายจาก สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงใหม่, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ และวิทยากรจากสำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ ชี้แจงให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุม

กำลังแสดงหน้าที่ <- 2/12 -> [จำนวน 112 อัลบัม]
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>