[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
ค้นหา   
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
MainLink

เมนูหลัก
Facebook

  
รายการ Gallery หน้าหลัก    
บรรยายให้ความรู้ ณ โรงเรียนธรรมราชศึกษา ( 5/ก.พ./2559 )
    

เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2559 ระหว่างเวลา 14.30 - 15.30 น. เจ้าหน้าที่งานส่งเสริมการมีงานทำ และงานแนะแนวอาชีพ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ "การเตรียมความพร้อมทางอาชีพ สถานการณ์ตลาดแรงงานของประเทศไทยและอาเซียน" ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5-6 จำนวน 50 คน ณ โรงเรียนธรรมราชศึกษา วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมรายการมองเมืองเหนือ ทางช่อง NBT ( 5/ก.พ./2559 )
    

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2559 สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ โดยนางเยาวภา พิบูลย์ผล จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมรายการมองเมืองเหนือ ทางช่อง NBT เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการสร้างงาน สร้างบุญ เพื่อความปรองดองสมานฉันท์จังหวัดเชียงใหม่ ที่จะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 29 มกราคม 2559 ณ วัดสวนดอก พระอารามหลวง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โดยได้มีการนำตัวอย่างผลิตภัณฑ์การสาธิตอาชีพอิสระ ไปนำเสนอในรายการด้วย ณ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมทางวิชาการ กับ รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ( 5/ก.พ./2559 )
    

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2559 เวลา 09.30 น. ณ ห้องรับรอง คณะพัฒนาการท่องเที่ยว นางเยาวภา พิบูลย์ผล จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมทางวิชาการ กับ รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยความร่วมมือดังกล่าว สำนักงานจัดหางานฯ จะสนับสนุนด้านข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน และให้คำแนะนำเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนในสาขาพัฒนาการท่องเที่ยว เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม ให้กับนักศึกษาที่กำลังจะเข้าสู่ตลาดแรงงาน ให้เป็นกำลังแรงงานที่มีทักษะฝีมือ เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน ทั้งในและต่างประเทศ หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้นำคณะฯ เยี่ยมชมสถานที่ต่างๆ ในมหาวิทยาลัยแม่โจ้

บรรยายให้ความรู้เรื่อง"การวิเคราะห์และการสร้างอาชีพตนเอง" โปรแกรมการแก้ไขฟื้นฟูผู้ค้ายาเสพติดรายย่อยรุ่นที่ 1 ณ เรือนจำกลางเชียงใหม่ ( 5/ก.พ./2559 )
    

เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2559  เวลา 09.00 น. กลุ่มงานส่งเสริมการมีงานทำ สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เรื่อง"การวิเคราะห์และการสร้างอาชีพตนเอง" โปรแกรมการแก้ไขฟื้นฟูผู้ค้ายาเสพติดรายย่อยรุ่นที่ 1 ปีงบประมาณ 2559 ณ เรือนจำกลางจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผู้ต้องขังเข้าร่วมรับฟังการอบรม จำนวน 100 คน (รูปได้รับอนุญาตจากเรือนจำกลางเชียงใหม่แล้ว)

การประชุมติดตามผลการปฏิบัติการจัดระเบียบแรงงานต่างด้าวในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ( 5/ก.พ./2559 )
    

เมื่อวันที่ 20 มกราคม  2559  นางเยาวภา พิบูลย์ผล จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ ได้ร่วมกับ กอ.นมน.จ.เชียงใหม่ พร้อมด้วย พลตรีเรืองสิทธิ์ มิตรภานนท์ ผู้อำนวยการส่วนสารสนเทศผู้ประสานการปฏิบัติที่ 2 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรและคณะ ซึ่งรับผิดชอบด้านคนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ได้ร่วมประชุมติดตามผลการปฏิบัติการจัดระเบียบแรงงานต่างด้าวในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุม กอ.รมน.จ.เชียงใหม่ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ หลังจากนั้นได้ลงพื้นที่ ณ บ้านแม่ขิ ต.ขี้เหล็ก อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ เพื่อรับทราบปัญหาคนต่างด้าวสร้างที่อยู่อาศัยบุกรุกพื้นที่ป่า ในบริเวณพื้นที่ดังกล่าว

ท่านผู้ตรวจราชการกรมการจัดหางาน นายศักดิ์สกล จินดาสวัสดิ์ และคณะ ได้เดินทางมาตรวจดูสถานที่จัดระเบียบแรงงานบริเวณถนนอัษฎาธร ( 14/ม.ค./2559 )
    

วันที่ 14 มกราคม 2559 ท่านผู้ตรวจราชการกรมการจัดหางาน นายศักดิ์สกล จินดาสวัสดิ์ และคณะ ได้เดินทางมาตรวจดูสถานที่จัดระเบียบแรงงานบริเวณถนนอัษฎาธร เพื่อรับทราบถึงความเป็นมาของการจัดระเบียบฯ และปัญหาอุปสรรคต่างๆ ที่เกิดขึ้น พร้อมทั้งได้ให้คำแนะนำในการแก้ไขปัญหาแก่จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่และเจ้าหน้าที่คณะทำงานจัดระเบียบแรงงานฯ ดังกล่าว

การประชุมคณะทำงานชุดควบคุมพื้นที่ในการจัดระเบียบแรงงานบริเวณถนนอัษฎาธร ( 14/ม.ค./2559 )
    

วันที่ 12 มกราคม 2559 สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่จัดประชุมคณะทำงานชุดควบคุมพื้นที่ในการจัดระเบียบแรงงานบริเวณถนนอัษฎาธร ถึงความคืบหน้าในการปฏิบัติงาน และหารือเรื่องการย้ายสถานที่จัดระเบียบแรงงานบริเวณถนนอัษฎาธรมายังศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ โดยจะเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 เป็นต้นไป โดยมีนายมงคล สุกใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มาเป็นประธานในการประชุม และคณะทำงานเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมสำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่

จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ ตรวจการจัดระเบียบแรงงานบริเวณถนนอัษฎาธร ( 14/ม.ค./2559 )
    

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2559 นางเยาวภา พิบูลย์ผล จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ ตรวจการจัดระเบียบแรงงานบริเวณถนนอัษฎาธร อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ต้อนรับคณาจารย์จาก คณะพัฒนาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ( 14/ม.ค./2559 )
    

วันนี้ (11 มกราคม 2559) เวลา 11.30 น. นางเยาวภา บิบูลย์ผล จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ รศ.ดร.วีระพล ทองมา รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ และ อ.ดร.วินิตรา ลีละพัฒนา คณะพัฒนาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมทั้งสนทนาเกี่ยวกับความร่วมมือด้านแรงงานระหว่างสำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อเตรียมนักศึกษาที่ใกล้จบการศึกษา ให้พร้อมสมัครงานในยุคการเคลื่อนย้ายแรงงานอย่างเสรีในกลุ่มประชาคมอาเซียน

ร่วมออกบูธประชาสัมพันธ์ ในงานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2559 ( 14/ม.ค./2559 )
    

คณะข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ ได้ร่วมออกบูธประชาสัมพันธ์ ในงานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2559 โดยได้จัดกิจกรรมบริการทำแบบทดสอบความพร้อมทางอาชีพ บริการให้คำปรึกษาด้านอาชีพ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารด้านอาชีพแก่ประชาชนที่มาเที่ยวภายในงาน การขึ้นทะเบียนหางานในประเทศ และการขึ้นทะเบียนไปทำงานไปต่างประเทศ ระหว่างวันที่ 30 ธันวาคม 2558 ถึงวันที่ 10 มกราคม 2559 ณ ลานอเนกประสงค์ด้านหลังศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

กำลังแสดงหน้าที่ 1/12 -> [จำนวน 112 อัลบัม]
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>