[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
ค้นหา   
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
MainLink

เมนูหลัก
Facebook

  
รายการ Gallery หน้าหลัก    
สำรวจข้อมูลพื้นฐาน ณ โรงเรียนบ้านห้วยส้มป่อย ( 25/ก.พ./2558 )
    

คณะเจ้าหน้าที่งานส่งเสริมการมีงานทำ สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ สำรวจข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ในพื้นที่ห่างไกล เพื่อหาข้อมูลในการแนะแนวและส่งเสริมการประกอบอาชีพ เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558 ณ โรงเรียนบ้านห้วยส้มป่อย ต.ดอยแก้ว อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

ร่วมงาน "การอาชีพจอมทองปริทรรศน์" ( 20/ก.พ./2558 )
    

งานส่งเสริมการมีงานทำและงานแนะแนวอาชีพร่วมจัดนิทรรศการและให้บริการทดสอบความพร้อมทางอาชีพในงาน “การอาชีพจอมทองปริทรรศน์” เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 ณ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

การออกเยี่ยมสถานประกอบการ ประจำเดือน ก.พ. 2558 ( 20/ก.พ./2558 )
    

คณะเจ้าหน้าที่ศูนย์ตรีเทพเพื่อการจ้างงานครบวงจร งานส่งเสริมการมีงานทำ สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ ออกตรวจเยี่ยมสถานประกอบการในจังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 8 - 9 กุมภาพันธ์ 2558

บรรยายให้ความรู้ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพระนคร ( 18/ก.พ./2558 )
    

นางสาวสุภา ศักดาทิวากร นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เป็นวิทยากร บรรยายหัวข้อเรื่อง “การถ่ายทอดประสบการณ์และการประยุกต์ใช้ความรู้ในการทำงาน”
ให้แก่นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงที่จะจบการศึกษา วันศุกร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพิงค์พระนคร ตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

บรรยาย ณ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ( 17/ก.พ./2558 )
    

เมื่อวันพุธ ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558 นางสาวสุภา ศักดาทิวากร นักวิชาการแรงงานชำนาญการ สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ บรรยายหัวข้อเรื่อง "การเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงานให้แก่นักเรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับชั้นปีที่ 3" ณ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

การมอบเช็คเงินกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้านประจำปี 2558 ( 17/ก.พ./2558 )
    

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2558 นายธีรพล ขุนเมือง รองอธิบดีกรมการจัดหางาน ให้เกียรติมอบเช็คเงินกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้านจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 100,000 บาท ให้กลุ่มพัฒนาสตรีล้านตอง ต.น้ำแพร่ อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ ณ ห้องประชุมสำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่

โครงการแนะแนวอาชีพในสถานศึกษา โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ ( 17/ก.พ./2558 )
    

คณะเจ้าหน้าที่งานส่งเสริมการมีงานทำ สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการแนะแนวอาชีพในสถานศึกษา ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2558 เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 12 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 ณ โรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

โครงการเพิ่มอาชีพ เพิ่มรายได้ ประจำปี 2558 ( 3/ก.พ./2558 )
    

สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ มูลนิธิพัฒนาศักยภาพชุมชนและเครือข่ายเกษตรกรพันธะสัญญาจังหวัดเชียงใหม่ จัดอบรมโครงการเพิ่มอาชีพ เพิ่มรายได้ รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2558 หลักสูตร “พัฒนาและยกระดับการผลิตปศุสัตว์ทางเลือกแก่เกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่” ระหว่างวันที่  12 - 13  เดือน  มกราคม  พ.ศ. 2558 ณ  สำนักงานสถาบันชุมชนเกษตรกรรมยั่งยืน หมู่ที่ 4 ตำบลหนองจ๊อม อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ประมวลภาพ สจจ.ชม.ได้รับรางวัลหน่วยงานแนะแนวดีเด่น ประจำปี 2557 ( 3/ก.พ./2558 )
    

เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2558 นายประพันธ์ วิศิษฏจินดา จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ รับรางวัลยอดเยี่ยม ระดับประเทศ ประเภทหน่วยงานแนะแนวดีเด่น จาก พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี ประธานในพิธีเปิดงานประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2557 โดย..สมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต

พิธีมอบเครื่องคอมพิวเตอร์แก่โรงเรียนชั้นประถมศึกษา 04-09-2557 ( 5/ก.ย./2557 )
    

วันที่ 4 กันยายน 2557 นายดิเรก  ทะจันทร์ และคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ มอบคอมพิวเตอร์ให้ โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน โรงเรียนบ้านห้วยทราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ และโรงเรียนบ้านถิ่นสำราญ อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอนแก่นักเรียนต่อไป

กำลังแสดงหน้าที่ <- 8/12 -> [จำนวน 112 อัลบัม]
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>