[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
ค้นหา   
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
MainLink

เมนูหลัก
Facebook

  
รายการ Gallery หน้าหลัก    
โครงการ 3 ม.(มีงาน มีเงิน มีวุฒิการศึกษาเพิ่ม) ณ มณฑลทหารบกที่ 33 (ค่ายกาวิละ) ( 24/เม.ย./2558 )
    
รองอธิบดีกรมการจัดหางาน ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ศูนย์ one stop service ( 23/เม.ย./2558 )
    

นายธีรพล ขุนเมือง รองอธิบดี กรมการจัดหางาน ตรวจเยี่ยมศูนย์และให้กำลังใจเจ้าหน้าที่

อธิบดีและรองอธิบดีกรมจัด รุดเยี่ยมศูนย์ OSS ( 23/เม.ย./2558 )
    

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2558 นายสุเมธ มโหสถ อธิบดีกรมการจัดหางานและนางสาวอัญชลี สินธุพันธ์ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน เข้าตรวจเยี่ยมการทำงานของเจ้าหน้าที่ ในการให้บริการต่ออายุใบอนุญาตทำงานของแรงงานต่างด้าวกลุ่มใบอนุญาตทำงานหมดอายุวันที่ 31 มีนาคม 2558 ณ ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ศูนย์สินค้าเกษตรภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมเยี่ยมเจ้าหน้าที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ สาขาย่อย และเข้าพิธีรดน้ำดำหัว นำโดย นายประพันธ์ วิศิษฏจินดา จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นสิริมงคลเนื่องในประเพณีปี๋ใหม่เมือง(วันสงกรานต์)

พิธีสระเกล้าดำหัวป้อเมืองเชียงใหม่ ประจำปี ๒๕๕๘ ( 20/เม.ย./2558 )
    

วันพุธ ที่ 15 เมษายน 2558 นายประพันธ์ วิศิษฏจินดา จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ และคณะข้าราชการ เจ้าหน้าที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเข้าในพิธีสระเกล้าดำหัวป้อเมืองเชียงใหม่ ประจำปี ๒๕๕๘ และพิธีสระเกล้าดำหัว นายนาวิน สินธุสอาด นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ นายชนะ แพ่งพิบูลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และนายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อขอพรเป็นสิริมงคล ในงานประเพณีปี๋ใหม่เมืองเชียงใหม่ 2558 ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

การเยี่ยมกลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้านจังหวัดเชียงใหม่ 2-3/4/2558 ( 10/เม.ย./2558 )
    

คณะเจ้าหน้าที่งานส่งเสริมการมีงานทำ สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ ออกเยี่ยมกลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้านจังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 2-3 เมษายน 2558 ณ เขตพื้นที่ อำเภอหางดง, สารภี, สันกำแพง, แม่แตง และพร้าว จังหวัดเชียงใหม่

โครงการพัฒนาคุณภาพแรงงานเชียงใหม่รองรับอาเซียน ปี 2558 ( 26/มี.ค./2558 )
    

วันที่ 25 มีนาคม 2558 เวลา 09.00 น. นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาคุณภาพแรงงานเชียงใหม่รองรับอาเซียน ประจำปี 2558 ณ โรงแรมคุ้มภูคำ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โดยมีนายประพันธ์ วิศิษฏจินดา จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวรายงานต่อประธานในพิธีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ และคณาจารย์จากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ ให้เกียรติร่วมพิธีเปิดอย่างพร้อมเพรียง
ผู้เข้าอบรมเป็นนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายจากสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ รวมทั้งสิ้น 322 คน สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ เชิญวิทยากรมาให้บรรยาย "ความรู้เกี่ยวกับตลาดแรงงานอาเซียน" โดย อ.วรพล วัฒนเหลืองอรุณ หัวหน้าสาขาการท่องเที่ยวและโรงแรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ราชภัฏเชียงใหม่ และ "การสร้างโอกาสการมีงานทำในสังคมอาเซียน" โดย คุณโอฬาริก ศรีวงศ์ ที่ปรึกษาฝ่ายสังคม สิ่งแวดล้อมและวิเทศสัมพันธ์ หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งผู้เข้าอบรมจะได้รับความรู้และการถ่ายทอดประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการเตรียมตัวเข้าสู่ตลาดแรงงานอาเซียนในอนาคต

การออกตรวจเยี่ยมสถานประกอบการ ประจำเดือน มีนาคม 2558 ( 20/มี.ค./2558 )
    

คณะเจ้าหน้าที่ศูนย์ตรีเทพเพื่อการจ้างงานครบวงจร สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ ออกตรวจเยี่ยมสถานประกอบการในจังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 17 - 18 มีนาคม 2558

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล บริษัท โอสถสภา จำกัด เข้าพบเพื่อประสานเกี่ยวกับตำแหน่งงาน ( 19/มี.ค./2558 )
    

เมื่อวันพุธ ที่ 18 มีนาคม 2558 เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล บริษัท โอสถสภา จำกัด จากกรุงเทพมหานคร เข้าพบเพื่อประสานงานเกี่ยวกับการแจ้งตำแหน่งงานที่บริษัทจะรับสมัครคนงานเพื่อทำงานในจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดในเขตภาคเหนือ โดยมี นางสาวสุภา ศักดาทิวากร นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เป็นผู้แทนจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ

บรรยาย เรื่อง “การเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวสู่วัยทำงาน” ณ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ ( 19/มี.ค./2558 )
    

เมื่อวันจันทร์ ที่ 16 มีนาคม 2558 นางสาวสุภา ศักดาทิวากร นักวิชาการแรงงานชำนาญการ และคณะเจ้าหน้าที่งานส่งเสริมการมีงานทำ เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง “การเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวสู่วัยทำงาน” ณ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อติดตามผลการนำแผนยุทธศาสตร์การบริหารแรงงานนอกระบบฯ ( 19/มี.ค./2558 )
    

เมื่อวันศุกร์ ที่ 13 มีนาคม 2558 นางสาวสุภา ศักดาทิวากร นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เข้าร่วมประชุม "โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อติดตามผลการนำแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2555 - 2559 สู่การปฏิบัติ ครั้งที่ 3 ภาคเหนือ (เชียงใหม่) ณ โรงแรมอโมร่า ท่าแพร อ.เมือง จ.เชียงใหม่

กำลังแสดงหน้าที่ <- 6/12 -> [จำนวน 112 อัลบัม]
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>