[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
ค้นหา   
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
MainLink

เมนูหลัก
Facebook

  
รายการ Gallery หน้าหลัก    
จัดประชุมชี้แจงนายจ้าง/สถานประกอบการ ตามมติ ครม. ( 9/ธ.ค./2558 )
    

วันที่ 4 ธันวาคม 2558 สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมชี้แจงนายจ้าง/สถานประกอบการ ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 10 พ.ย.58 และมติ ครม. เมื่อวันที่ 24 พ.ย.58 กรณีเห็นชอบให้จัดระบบแรงงานต่างด้าวสัญชาติเวียดนามที่เดินทางเข้ามาทำงานในประเทศไทย โดยมีผู้แทนจากบริษัท ห้างร้านนายจ้าง/สถานประกอบการในจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมรับฟังคำชี้แจง จำนวน 415 คน ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ศูนย์สินค้าเกษตรภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีวิทยากรเข้าร่วมการบรรยาย ประกอบด้วย ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ และวิทยากรจากสำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่

ร่วมกิจกรรมโครงการผู้ว่าพบประชาชนฯ ณ โรงเรียนสารภีพิทยาคม ( 9/ธ.ค./2558 )
    

วันที่ 3 ธันวาคม 2558 งานบริการจัดหางานเพื่อคนไทย สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ โดยนางเยาวภา พิบูลย์ผล จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมมีงานทำนำชุมชนเข้มแข็ง ร่วมกับโครงการผู้ว่าพบประชาชนฯ ประจำปี 2559 ณ โรงเรียนสารภีวิทยาคม อ.สารภี จ.เชียงใหม่

ร่วมพิธีเปิดศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ( 9/ธ.ค./2558 )
    

วันนี้ 25 พฤศจิกายน 2558 เวลา 10.00 น. นางเยาวภา พิบูลย์ผล จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมพิธีเปิดศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด ณ อาคารอำนวยการชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิด

จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ร่วมประชุม ณ มณฑลทหารบกที่ 33 ( 26/พ.ย./2558 )
    

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ โดยนางเยาวภา พิบูลย์ผล จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ และ นายวินัย ทองอุบล นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ ได้เข้าร่วมประชุม กับ พลโทอาวุธ แสงตะวัน และพลตรีโกศล ประทุมชาติ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 เพื่อให้ข้อมูลสภาพปัญหาการปฏิบัติงาน เรื่องแรงงานต่างด้าว และปัญหาด้านความมั่นคงอื่นๆ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ มณฑลทหารบกที่ 33 (ค่ายกาวิละ เชียงใหม่) อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

สำนักงานจัดหางานจังหวัดเลยศึกษาดูงาน ( 25/พ.ย./2558 )
    

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 นางสาวสุภา ศักดาทิวากร นักวิชาการแรงงานชำนาญการ รักษาราชการแทนจัดหางานจังหวัดเลย พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดเลย ได้เข้าศึกษาดูงาน ตาม "โครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดเลย" ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมงานต่างๆ ได้แก่ งานบริหารงานทั่วไป, ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย Smart Job center, ศูนย์ข้อมูลอาชีพ CIC, ศูนย์ตรีเทพเพื่อการจ้างงานครบวงจร และงานควบคุมการทำงานของต่างด้าว โดยนางเยาวภา พิบูลย์ผล จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะข้าราชการเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ

การจัดอบรมโครงการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานต่างด้าว ( 20/พ.ย./2558 )
    

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2558 สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดอบรมโครงการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานต่างด้าว ณ ห้องศรีสัชนาลัย โรงแรมคุ้มภูคำ ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โดยมีนางเยาวภา พิบูลย์ผล จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งได้เชิญวิทยากรจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมบรรยายให้ความรู้ ได้แก่ การบรรยายในหัวข้อ การขอรับความช่วยเหลือและการคุ้มครองผู้เสียหายจากการตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์ โดย นายกัมปนาท กาบทอง นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ วิทยากรจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ บรรยายในหัวข้อ สิทธิและหน้าที่ของลูกจ้างตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 โดย ร.อ. จรัญ คุณยศยิ่ง นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ วิทยากรจากสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ บรรยายในหัวข้อ สิทธิประโยช์ของการตรวจสุภาพและประกันสุขภาพ โดย นางปิยาณี จิตเจนสุวรรณ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ นางถนอมศรี แจ่มไทย นักวิชาการสาธารสุขชำนาญการ วิทยากรจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ บรรยายในหัวข้อ ลักษณะและวิธีการของกระบวนการค้ามนุษย์ โดย พ.ต.ท. หญิง สายพิน ทิจจรัตน์ พนักงานสอบสวนผู้ชำนาญการพิเศษ วิทยากรจากตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ และบรรยายในหัวข้อ การเดินทางและการเข้ามาทำงานอย่างถูกต้อง โดย นายจักรี หุ่นโพธิ์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ วิทยากรจากสำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ โดยได้รับความร่วมมือจากนายจ้างและแรงงานต่างด้าวในการเข้าอบรม

จัดหางานจังหวัดสงขลา ปัตตานี และลำปาง เยี่ยมชมสำนักงานฯ ( 19/พ.ย./2558 )
    

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2558 นางเยาวภา พิบูลย์ผล จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ได้ต้อนรับจัดหางานจังหวัดสงขลา จัดหางานจังหวัดปัตตานี และจัดหางานจังหวัดลำปาง พร้อมเจ้าหน้าที่ ซึ่งได้มาศึกษาดูงาน โดยเยี่ยมชมสำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ งานบริหารงานทั่วไป, ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย Smart Job center, ศูนย์ข้อมูลอาชีพ CIC, ศูนย์ตรีเทพเพื่อการจ้างงานครบวงจร และงานควบคุมการทำงานของต่างด้าว และได้ร่วมปรึกษาหารือถึงปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการทำงานของแต่ละจังหวัด

ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2558 ( 18/พ.ย./2558 )
    

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2558 นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นางเยาวภา พิบูลย์ผล จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ และคณะผู้บริหารส่วนราชการในจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์เพื่อร่วมถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2558 ณ สำนักงานประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

นางเยาวภา พิบูลย์ผล เข้ารับตำแหน่งจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ ( 18/พ.ย./2558 )
    

เช้าวันจันทร์ ที่ 16 พฤศจิกายน 2558 นางเยาวภา พิบูลย์ผล เคารพสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ภายในบริเวณศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ เป็นวันแรก

โครงการฝึกอบรมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เรื่องการส่งเสริมการมีงานทำให้คนพิการฯ ( 29/ต.ค./2558 )
    

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2558 จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ ได้เป็นประธานพิธีเปิด โครงการฝึกอบรมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เรื่องการส่งเสริมการมีงานทำให้คนพิการ และปฏิบัติตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ณ โรงแรมคุ้มภูคำเชียงใหม่

กำลังแสดงหน้าที่ <- 4/12 -> [จำนวน 112 อัลบัม]
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>