[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
ค้นหา   
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
MainLink

เมนูหลัก
Facebook

  
รายการ Gallery หน้าหลัก    
ออกเยี่ยมสถานประกอบการในจังหวัดเชียงใหม่ ประจำเดือนมีนาคม 2557 ( 10/มี.ค./2557 )
    

คณะเจ้าหน้าที่ศูนย์ตรีเทพเพื่อการจ้างงานครบวงจร สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ ออกตรวจเยี่ยมสถานประกอบการในจังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 4 - 5 มีนาคม 2557

โครงการสร้างเครือข่ายการแนะแนวอาชีพ และโครงการสัมมนาเครือข่ายชมรมครูแนะแนวเชียงใหม่46 ประจำปี 2557 ( 6/มี.ค./2557 )
    

สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ จัดอบรมสัมมนา  "โครงการสร้างเครือข่ายการแนะแนวอาชีพบูรณาการร่วมกับโครงการสัมมนาเครือข่ายชมรมครูแนะแนวเชียงใหม่ ’46 ประจำปี 2557  เมื่อวันที่  28  กุมภาพันธ์  2557 ณ  ห้องประชุมอริยวิทย์  ชั้น 5  วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชีย อ.เมืองฯ  จ.เชียงใหม่

บรรยายพิเศษให้นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ( 24/ก.พ./2557 )
    

นางสาวสุภา  ศักดาทิวากร นักวิชาการแรงงานชำนาญการ สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ บรรยายพิเศษ ในหัวข้อ "การเตรียมตัวเข้าสู่อาชีพและการหาแหล่งงาน" และ "การพัฒนาบุคลิกภาพในการเตรียมตัวเข้าทำงาน ให้กับนักศึกษาปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2557 ณ อาคาร 27 ชั้น 15 ห้องประชุมเอื้องสามปอยหลวง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

แนะแนวการศึกษาต่อ และโครงการส่งผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น IM ( 24/ก.พ./2557 )
    

นางสาวสุภา  ศักดาทิวากร นักวิชาการแรงงานชำนาญการ สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ เป็นวิทยากรบรรยายแนะแนวการศึกษาต่อ และโครงการส่งผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น  IM ให้กับนักศึกษาระดับ ปวส. เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมโทร อ.เมือง จ.เชียงใหม่

แนะแนวการศึกษาต่อ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีและบริหารธุรกิจ ( 24/ก.พ./2557 )
    

นางสาวสุภา  ศักดาทิวากร นักวิชาการแรงงานชำนาญการ สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ เป็นวิทยากรบรรยาย การแนะแนวศึกษาต่อ เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

ร่วมงาน Srithana Open House ประจำปีการศึกษา 2556 ( 14/ก.พ./2557 )
    

คณะเจ้าหน้าที่งานส่งเสริมการมีงานทำ สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงาน Srithana Open House ประจำปีการศึกษา 2556 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 ณ วิทยาลัียเทคโนโลยีศรีธนาพณิชยการเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

ร่วมงานเปิดบ้านวิชาการ ผลงานล้ำเลิศก่อเกิดคุณภาพ ณ โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย ( 14/ก.พ./2557 )
    

คณะเจ้าหน้าที่งานส่งเสริมการมีงานทำ สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงานเปิดบ้านวิชาการ ผลงานล้ำเลิศก่อเกิดคุณภาพ และเชิญ บริษัท เฮลท์ ล้านนา สปา ร่วมประชาสัมพันธ์การรับสมัครงาน  เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557 ณ โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย อ.เมือง จ.เชียงใหม่

ร่วมงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษา : มหกรรมแนะแนวหางานทำและศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2556 ( 13/ก.พ./2557 )
    

นายดิเรก  ทะจันทร์  จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมพิธีเปิดงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษา : มหกรรมแนะแนวหางานทำและศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2556 เมื่อวันที่ 12 กุุมภาพันธ์ 2557 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่   และคณะเจ้าหน้าที่งานส่งเสริมการมีงานทำ ร่วมจัดนิทรรศการการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 2558 ศูนย์ตรีเทพเพื่อการจ้างงานครบวงจร โลกการศึกษาและอาชีพ การเผยแพร่เอกสาร และการทดสอบความพร้อมทางอาชีพ ในวันที่ 12 - 13 กุมภาพันธ์ 2557

ร่วมงาน นิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ( 6/ก.พ./2557 )
    

คณะเจ้าหน้าที่งานส่งเสริมการมีงานทำและงานแนะแนวอาชีพ สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมจัดกิจกรรม "งานนิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ" เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2557  ณ โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

แนะแนวการศึกษาและอาชีพ โรงเรียนแม่แตง ( 6/ก.พ./2557 )
    

คณะเจ้าหน้าที่งานส่งเสริมการมีงานทำและงานแนะแนวอาชีพ ดำเนินการทดสอบความพร้อมทางอาชีพ การแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ให้กับนักเรียนระดับชั้น ม.3 และ ม.6  เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์  2557 ณ หอประชุมโรงเรียนแม่แตง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

กำลังแสดงหน้าที่ <- 10/12 -> [จำนวน 112 อัลบัม]
<< 10 11 12 >>